Orthophar Animal Care: duif & paard logo

Duivenziekten

Orthophar Animal Care stands for quality and innovation!

duiven
Adenovirusinfectie
adeno

Adenovirus type I infectie wordt  jonge duiven diarree genoemd. De ziekte komt ieder jaar voor en heeft een epidemiologisch verloop. De ziekte zorgt voor een sterke achteruitgang van de conditie van de jongen. Besmettingen worden opgedaan in de mand of door jongen die mee geweest zijn op vlucht. Binnen 4 à 5 dagen verspreidt de ziekte zich onder de jonge duiven. Het virus wordt oraal opgenomen en via de faeces uitgescheiden. Het virus geeft ernstige beschadiging van darmepitheelcellen met eiwit- en ionenverlies als gevolg. Hierdoor krijgt men een verstoring van het darmmilieu.

Hierdoor gaan zich bepaalde kiemen (eventueel niet pathogeen) vermenigvuldigen. Heel vaak is het een E. coli kiem. Door de ernstige schade van de darmwand kunnen colibacillen in de bloedcirculatie terechtkomen met algemene infectie (sepsis) tot gevolg. De colibacillen kunnen er tevens voor zorgen dat de diarree langer aansleept = adeno-coli syndroom. Het adenovirus blijft niet enkel in de darm maar verspreidt zich vanuit de darm naar andere organen o.a. nieren, pancreas, milt en andere organen.

Symptomen
 • achterblijvers en soms sterfte bij 14 dagen tot 3 weken oude nestjongen.
 • waterige en erg stinkende diarree bij jonge vliegduiven

De diarree duurt meestal 5 tot 10 dagen. In sommige gevallen houdt de diarree langer aan t.g.v. bijkomende bacteriële infecties. Meestal gaan de dieren erg vermageren en af en toe sterft een dier.

Diagnose
 • Symptomen: zie hoger
 • Lijkschouwing: leverzwelling
 • Histologie
  -> levercellen met typische adenovirus inclusies
  -> darmepitheelcellen vertonen villusatrofie met intranucleaire inclusies
  -> pancreas: lymfocytaire aggregaten
Behandeling

Er zijn op het ogenblik geen preventieve noch curatieve middelen tegenover adenovirus type 1. Enkel kan de klinische conditie verbeterd worden door rehydratatie van de aangetaste dieren en bestrijding van de secundaire bacteriële infecties. Liefst wordt er glucose verstrekt samen met Entero+(firma Orthophar): 25 gram glucose + 10 ml entero+. Dit in combinatie met een antibioticum.


copyright Orthophar, all rights reserved webdesign & logo by Webnet4u